tan^-1(x^2) .求导!

hejundkd 1年前 已收到2个回答 举报

maliang018 幼苗

共回答了16个问题采纳率:81.3% 举报

y=tan^-1(x^2)
y'=-(tanx^2)^(-2)*(tanx^2)'
=-(tanx^2)^(-2)*(secx^2)*(x^2)'
=2(tanx^2)^(-2)*(secx^2)*2x
=4x(tanx^2)^(-2)*(secx^2)

1年前

7

380412115 幼苗

共回答了2个问题 举报

关于tan^-1的求导也就是cot的求导,书上应该有写吧,自己起查下,独立求解

1年前

2
可能相似的问题
Copyright © 2023 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.018 s. - webmaster@yulucn.com